Profesionální zpracování a vedení účetní a daňové evidence

Kontaktujte nás

377 448 926

Daňové poradenství

Nabízíme komplexní servis v oblasti zpracování daní a daňového poradenství. Součástí je také konzultační činnost. Na celý proces daňového poradenství dohlíží členky komory daňových poradců:

 • Ing. Mgr. Jarmila Sedláčková - daňový poradce č. 917
 • Ing. Vendula Kunclová - daňový poradce č. 5267

Průběžné daňové poradenství

Součástí průběžného způsobu daňového poradenství jsou pravidelné návštěvy našich poradců u klienta. Samozřejmostí je telefonický či elektronický poradenský servis. Na základě společné dohody realizujeme také pravidelné daňové prověrky účetnictví. Jedná se o ideální formu daňového poradenství, jelikož jedině tak jsme schopni preventivní činností zabránit nesrovnalostem v daňové agendě společnosti. Výstupem jsou závěrkové práce za účasti daňového poradce a zhotovení daňového přiznání včetně odevzdání správci daně.

Pro koho je vhodné průběžné daňové poradenství?

Za dobu naší existence spolupracujeme nejčastěji se středními a malými firmami. Mezi naše zákazníky ovšem patří i velké společnosti se zahraničním kapitálem a drobní živnostníci.

Zpracování daňového přiznání

Sestavujeme daňová přiznání následujících typů:

 • Daň z příjmů právnických osob
 • Daň z příjmů fyzických osob
 • Daň z přidané hodnoty
 • Přiznání k silniční dani
 • Majetkové daně
  • daň z nemovitosti
 • Přiznání k spotřební dani

Daňové řízení pohledávek

V rámci daňového řízení pohledávek nabízíme:

 • Analýzu portfolia pohledávek Vaší společnosti z pohledu platných účetních a daňových předpisů.
 • Řízení pohledávek za účelem daňové optimalizace.
 • Smlouvy o postoupení pohledávek.
 • Poradenství při vymáhání pohledávek.
 • Návrhy platebních rozkazů.

Poradenství v oblasti investičního majetku a leasingu

 • Zatřídění majetku do příslušných odpisových skupin.
 • Optimalizace evidence majetku (tvorba souborů majetku, příslušenství majetku).
 • Ověření splnění podmínek pro uvedení majetku do užívání, správnost stanovení doby odpisování.
 • Poradenství v oblasti nákladů vynaložených na opravy a technického zhodnocení.
 • Prověření uzavřených nájemních smluv, provádění technického zhodnocení na najatém majetku.
 • Formulace smluv při dodávkách investičních celků s ohledem na problematiku DPH (problematika dílčích plnění, stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění, atd.).
 • Poradenství při přípravě a zpracování podkladů k tvorbě rezerv na opravy hmotného majetku, posuzování uzavřených smluv, zejm. smluv o dílo s ohledem na možné daňové důsledky z pohledu daně z příjmů a daně z přidané hodnoty.
 • Poradenství v souvislosti s finančním leasingem.

Zastupování klienta před správcem daně

Pro většinu majitelů firem je jednání s finančními a jinými úřady mnohdy velice složité a vyčerpávající. Na podnikatele tato činnosti klade určitou znalost projednávané problematiky a orientaci v daních a zákonech. Proto nabízíme našim zákazníkům kompletní zastoupení v jednání se správcem daně. Výhodou pro Vás je, že máme potřebné znalosti i zkušenosti s takovým jednáním. Zastupování probíhá na základě plné moci. 

Pro naše klienty vyřizujeme:

 • Kompletní komunikaci s pracovníky finančních úřadů.
 • Zastupování při finančních kontrolách včetně přípravy podkladů.
 • Vypracování a předání daňových přiznání.
 • Sestavení žalob, ústavních stížností a kasačních stížností.
 • Sestavení řádných a mimořádných opravných prostředků v daňovém řízení.
 • Sestavení žalob, ústavních a kasačních stížností.

Zaslat nezávaznou poptávku

Česky English Deutsch

Napište nám

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů